1 wpis

2 wpisy

6 wpis

12 wpis

3 wpisy

frikul.pl

Usługi notarialne w Poznaniu

Z formalnego punktu widzenia, radcy prawni czy adwokaci są o wiele ważniejszymi osobami niż notariusze, jednak rola notariuszy również jest bardzo ważna. Są to osoby zaufania publicznego, które zapewniają pewność i bezpieczeństwo obrotu w trakcie każdej prowadzonej sprawy. Ich zadaniem jest zapobieganie sporom sądowym, co wpływa na nadawanie im miana sędzi braku sporu. Jeżeli szukasz kancelarii, która oferuje szeroki wachlarz usług, sprawdź, co znajduje się w gamie usług świadczonych przez Kancelarię Notarialną w Poznaniu prowadzoną przez Elżbietę Zielińską oraz Agnieszkę Zielińską-Richter. Pod adresem http://uslugi.notariuszwpoznaniu.com/kontakt znajdziesz niezbędne informacje dotyczące szybkiego kontaktu.Zielińska Elżbieta, Zielińska-Richter Agnieszka. Kancelaria notarialna s.c.
Libelta 1
61-400 Poznań
tel. 61 851 53 93